Okolí v létě

Publikoval(a) martin dne

Hrady, zámky, zříceniny

Hrad Kašperk – 23 km

Nejvýše položený hrad v Čechách (886 m n.n.) byl založen roku 1356 českým králem a římským císařem Karlem IV. Sloužil jako ochrana zlatonosné oblasti i obchodní stezky a ostraha zemské hranice s Bavorskem. Hradní jádro tvoří dvě stejně vysoké obytné věže a palác. Ve své historii nebyl hrad nikdy dobyt. Romantická stavba uprostřed šumavských lesů láká návštěvníky ze širokého okolí.
Na tomto hradě se natáčela pohádka Anděl Páně.
Každoročně se na hradě konají Shakespearovská představení.

Hrad Rabí – 5 km

Největší hradní zřícenina v Čechách se vypíná nad stejnojmennou obcí na trase Sušice – Horažďovice. Nejstarší částí hradu z doby po roce 1300 je mohutná hranolová věž s úzkým parkánem a zevním ohrazením. V roce 1421 zde při obléhání hradu přišel Jan Žižka o své druhé oko.Na konci 15. století byl hrad rozšířen ve velkolepé sídlo a podhradí povýšeno na město. V roce 1978 byl objekt vyhlášen Národní kulturní památkou, v letech 1979-85 proběhla jeho rozsáhlá rekonstrukce.

Hrad a zámek Velhartice – 15 km

Areál středověkého gotického hradu z přelomu 13. a 14. stol. patří k ojedinělým dílům české hradní architektury. Jeho dominantu tvoří zřícenina gotického paláce Rajského domu a věže Putna, obě části spojuje mohutný kamenný most. Po r. 1395 byly na hradě ukryty české korunovační klenoty. V 15. stol. bylo vystavěno nové opevnění s věžemi, baštami a vrátnicí. Na dolním nádvoří byl vybudován pivovar a vinopalna. Na počátku 17. století bylo vystavěno renesanční zámecké křídlo zvané Huertovo. Posledním majitelem panství byl Josef Windischgrätz, který ve Velharticích pobýval do roku 1946, poté byl majetek zkonfiskován.

Tvrz Kašovice – 8 km

Zřícenina gotické tvrze založené pravděpodobně v 1. polovině 14. století se skrývá v modřínovém háji kousek od hlavní silnice mezi obcí Hrádek a Kolinec. Tvrz sloužila pravděpodobně jako lovecký nebo strážní hrad, ale již během 16. století byla opuštěna. Z obytné budovy se zachovaly části zdí.

Kategorie: Článek